Založ si blog

Hrozný hrad Houska a houskalní prevíti

Ferina s Hromem a Drápalkou míří na hrad Housku. Vítězí v boji proti houskalním prevítům, ale podlehnou kouzelníku Bradovi. Princezna je ve velkém nebezpečí…

Pokračování pohádky „Podivuhodná dobrodružství trpaslíka Feriny“. Čtvrtá a pátá část.

Část čtvrtá: Hrozný hrad Houska a houskalní prevíti

Zastavili se až na dalším kopci. Divočák vzal Ferinu s Drápalkou na hřbet, takže cesta rychle utekla. „Co teď?“ ptá se Hrom, „znáte někdo cestu na hrad Housku?“ Ferina i Drápalka kroutí hlavou.

„Houba, houba,“ vykřikla Drápalka, „houba ji zná.“ Veverka si vzpomněla, že chůva zakletá do houby zná cestu na hrad Housku. Vyrazili tedy na mýtinu k houbě. Když tam dorazili, byla houba šťastná, že je vidí.

„Ach, přátelé, myslela jsme si, že vás už nikdy neuvidím a zůstanu tady sama bez povšimnutí. Když jste odcházeli, byla jsem si jistá, že to Ferina vzdá a vrátí se do chaloupky. No a ty, veverko, sama bys to přeci nemohla zvládnout,“ přiznává své obavy houba.

„Z Feriny se stává pěkný hrdina,“ říká veverka usměvavě a trpaslík se červená, „navíc máme pořádnou posilu,“ dodává a ukazuje na divočáka Hroma.

„Věřím vám, přátelé, pojďte blíž, vysvětlím vám cestu na hrad,“ povídá houba. Ukazuje se, že cesta je pořádně dlouhá a náročná, ale na divočákově hřbetě to všichni zvládnou. Musí se jen vyhnout zrádným bažinám a najít jeden skrytý vodopád. Když totiž vodopádem projdou, zkrátí si cestu přes dlouhou jeskyni a vyjdou nedaleko hradu Houska.

„A tam už je to na vás,“ říká potichu houba.

„Zvládneme to,“ křikne veverka, „Ferino, naskoč, Hrome, utíkej, ať jsme u princezny co nejdříve.“ Vyrazili a pelášili, až se za kopyty divočáka pěkně prášilo.

„A nezapomeňte na mě…“ volá za nimi houba. Divočák peláší lesem, sotva se trpaslík s veverkou udrží. Kapradí je plácá po hlavách, šišky létají od divočákových kopyt, klacíky se lámou a za nimi zůstává oblak prachu. Hrom je opravdu znamenitý rychlík. Za chvilku přeběhl celý les přes patero kopců a už překonává velkou louku pokrytou barevnými květy. Dokonce i menší říčky divočák přeskočí, aniž by museli Ferina s Drápalkou seskakovat z jeho hřbetu. To vyhovuje hlavně Ferinovi, protože ho stále děsí jeho poslední zážitek s broděním přes řeku. Ještě teď má z toho hrůzu a už nikdy to nechce opakovat. Nejraději by vodu už nikdy neviděl, ale to ještě neví, co ho čeká.

Přicházejí k rozlehlým bažinám. „Seskočte a dávejte pozor,“ říká Hrom, „jsem velmi těžký na tyhle bažiny, mohl bych se propadnout a utopit. Veverko, jdi první a hledej nejpevnější cestu.“

„Neboj, Hrome, znám tyto bažiny jako své drápky, vždyť tady rostou ty nejlepší žaludy v celém okolí,“ uklidňuje veverka.

„Přátelé, podívejte, tamhle v kapradí,“ ukazuje Ferina pod velký dutý strom.

„Co tam vidíš?“ podivuje se Hrom.

„Zase jsem zahlédl ty oči v kapradí, koukaly se na nás.“ Drápalka s Hromem se chvíli dívají do kapradí, ale nic nevidí.

„Prosím tě, Ferino, nevymýšlej si a pojď, ať jsme z těch bažin rychle pryč,“ okřikla Ferinu Drápalka a pokračuje dál. Když překonali bažiny naskočili opět na Hroma a peláší k vodopádu.

„Tamhle,“ vykřikli Ferina i Drápalka současně, když spatřili velký hřmící vodopád. „Hrome, přímo do něj, jak říkala paní houba,“ nabádá veverka divočáka.

„Tak se držte,“ křikne Hrom a uhání přímo do vodopádu. Proskočí hučící vodou a dopadnou na suchou zem. Jsou v jeskyni. Houba měla pravdu. Pomalu procházejí mezi velkými krápníky a stoupají vzhůru za světlem. Za chvilku jsou zase venku a hned je jasné, že si cestu pořádně zkrátili. Naskakují na Hroma a pokračují. Divočák sviští do dalšího prudkého kopce, až z jeho vrcholu najednou všichni spatří tajuplný hrad Housku. Hrom okamžitě zastaví a hluboce oddychuje. V jeho chřípí to hlasitě chrčí. Ferina s Drápalkou seskakují na zem a všichni svorně hledí na kamenný hrad.

„Budeme potřebovat pořádný plán,“ říká Drápalka, když sleduje, na jak vysoké skále je hrad postaven.

„Zůstaneme tady přes noc,“ zapojuje se Hrom, „rozděláme oheň a budeme pozorovat, co se v noci děje kolem hradu. Slyšeli jsme přece o houskalních prevítech…“ Usadili se tedy na místě, odkud je dobrý výhled na hrad a celé okolí. Celý den až do setmění nebylo vidět nic, co by je mohlo znepokojovat. Ale jen co se setmělo a začali létat netopýři, pod skalou, na níž stojí hrad, se začala mihotat zvláštní světélka.

„To budou prevíti,“ zašeptala Drápalka.

„Houskalní,“ doplnil vyděšený Ferina, který stále doufal, že houskalní prevíti neexistují a je to pouhá povídačka. Teď už je jisté, že tady opravdu jsou.

„Budeme je muset překonat a vylézt po vysoké skále až na hrad,“ říká Hrom.

„Ale jak?“ šeptá stále vystrašený Ferina.

„S prevíty vám pomohu, ale na skálu se svými kopyty nevylezu, přátelé, takže kouzelníka budete muset zvládnout sami,“ říká klidně, avšak trochu váhavě Hrom.

„Ráno vyrazíme,“ potvrdila veverka.

V noci skoro nezamhouřili oči. Když ráno vyšlo sluníčko, byl všude klid. Ferina s Drápalkou a Hromem sestoupili do údolí pod skálu a pomalu se plížili kapradím. Najednou spatřili houskalního prevíta.

„Pozor, tam je jeden,“ špitla veverka. Hrom je hned obešel a pokračoval sám, protože byl větší a prevítů se nebál.

„Vždyť on spí,“ říká tiše Hrom a mává na Ferinu s Drápalkou. Jdou opatrně k němu.

„Tamhle je další a tamhle taky,“ šeptá Ferina. Všichni houskalní prevíti leží na zemi přikrytí smrkovými větvemi a spí. Jsou velcí asi jako Ferina, mají kratší nohy, ale delší ruce. Na svých třech prstech mají dlouhé, špinavé drápy. Všichni do jednoho jsou špinaví a také rozhodně nevoní. Hrom je jednoho po druhém svazuje do čerstvých javorových výhonků. Je mnohem větší a silnější. I kdyby se jeden probudil, neměl by proti divočákovi šanci. Horší by bylo, kdyby jich na Hroma zaútočilo víc. Až se prevíti probudí, nebudou se moci hnout.

„Ferino, podívej,“ říká nadšeně veverka, „ti prevíti jsou ti docela podobní. Jsou velcí jako ty, jen jsou celí chlupatí a špinaví a na hlavách mají klobouky ze šišek a smrkových větví.“ Ferina souhlasně kývá hlavou.

„Něco mě napadlo,“ vyhrkne najednou ze sebe, „s kouzelníkem si poradím.“

Když jsou všichni prevíti svázaní, dohadují se divočák, trpaslík a veverka o dalším postupu v záchraně princezny. Hrom zůstává pod skalou. Bude čekat na ostatní a jistit je před případným nebezpečím z lesa. Drápalka s Ferinou polezou po skále na hrad. Ale co udělají s kouzelníkem, to ví jen Ferina. Ostatním to zatím nechce říci. Sám si za kapradím něco připravuje a u toho hlasitě hudruje: „Proč to jen dělám, je to tak nebezpečné. Kéž bych mohl být doma, ve své chaloupce pod smrkem, baštit borůvky a povalovat se na borových větvích. Och, já blázen…“

Divočák Hrom ani veverka Drápalka nemají tušení, co se bude dít. „Tak jdeme, Drápalko, ať máme to hrozné dobrodružství konečně za sebou,“ křikne Ferina a vydává se ke skále. Veverka jde hbitě za ním a už šplhají po skále vzhůru. Lezení je velmi nebezpečné, a co chvíli mohou uklouznout a spadnout dolů. Veverka leze velmi dobře, ale Ferina je na skále neobratný. Hrom je sleduje ze země. Je připraven skočit pod Ferinu a ztlumit tak jeho pád. Ale Ferina je odhodlán skálu zdolat. Hlavně proto, aby co nejdříve bylo všechno za ním. Vždyť je to lenoch a pohodář, a ne nějaký dobrodruh či hrdina. Veverka překonává dva zrádné skalní převisy a už je nahoře, na nádvoří hradu. Ferina však leze mnohem pomaleji.

„Polez Ferino, už jsi skoro nahoře,“ povzbuzuje ho veverka. Ferina konečně zdolává poslední nebezpečný úsek. Je na skále.

Veverka si oddychla, protože se o trpaslíka velmi bála. Přeci jen trpaslíci na skály lezou tuze neradi. A není se čemu divit, přes velké bříško jsou na skále hrozně neobratní. „Co teď?“ ptá se Drápalka.

„Sleduj,“ říká trpaslík a vytahuje z pytle připravené věci. Nasazuje si podivné oblečení, hází na sebe popel a nakonec si nasazuje klobouk jednoho z prevítů.

„Ach, Ferino, vždyť bych tě nerozeznala od houskalního prevíta,“ vyhrkla veverka.

„No právě,“ říká Ferina, „obelstím tak kouzelníka Bradu, jako on obelstil krále proměněn za moudrou sovu.“

„Tak dobře, běž,“ povzbuzuje veverka, „půjdu za tebou a budu tě jistit.“

Část pátá: Z Feriny se stává hrdina

Ferina pomalu kráčí k velkým dřevěným dveřím. Jsou otevřené. Zlého knížete by nenapadlo, že se někdo odváží až sem. Opatrně vchází. Studená, temná místnost je prázdná. Je slyšet jen kapání vody. Ferina prochází temnou komnatou a ocitá se ve velkém sále se spoustou zaprášených obrazů. Jsou velmi děsivé a trpaslík se sám sobě diví, že nemá strach. Snad je to tím, že to všechno už chce mít za sebou, snad tajně pomýšlí na hrad Frýdštejn, kolem kterého rostou nejlepší borůvky na světě. Možná se po útrapách, které zažil, přestává bát. Kdo ví. Jedno je ale jisté, Ferina je na hradě zlého knížete, převlečen za houskalního prevíta a poprvé v životě v takové chvíli necítí strach.

Pokračuje dál úzkou chodbou, na jejímž konci je vidět světlo. Ferina zpomaluje. V rohu chodby jsou veliké železné dveře. Škvírou pod nimi prochází světlo z další místnosti. Najednou Ferina něco zaslechne. „Pusťte mě prosím domů, smilujte se…“ zní z místnosti. Ferina ví jistě, že je to princezna. Zkontroluje převlek a nebojácně vstupuje dovnitř. Sám se diví své odvaze. Vstupuje do osvětlené místnosti vykládané zlatem a drahým kamením a spatří zlého kouzelníka Bradu. Ferinovi se podlomí kolena, ale nedává na sobě nic znát.

„No konečně,“ vyhrkne kouzelník Brada, „kde jste všichni? Od rána jsem neviděl jediného prevíta. Kde se všichni touláte?“ Kouzelník Brada zuří, protože chtěl dávno odejít a někdo musí hlídat princeznu, aby neutekla. Ferina se děsí, aby ho nepoznal, ale kouzelník ve svém vzteku léčku neprohlédl.

„Zůstaň tady, prevíte, než se vrátím. Budeš hlídat princeznu jako oko v hlavě. Jestli ti uteče, ty malý pacholku, budeš o hlavu kratší,“ burácí kouzelník a spěšně odchází pryč. Princezna pláče.

„Princezno, princezno, nebojte se,“ říká Ferina, „já nejsem houskalní prevít. Jsem trpaslík Ferina z chaloupky pod smrkem, přišli jsme vás s veverkou Drápalkou a divočákem Hromem zachránit. Posílá nás vaše chůva proměněná v houbu na mýtině.“

„Ach, moje drahá chůva, opravdu?“ rozjasnila se princezna.

„Ano, princezno,“ ujišťuje Ferina, „musíme rychle pryč.“ Ferina si poodhalil převlek a ukázal princezně, že se ho nemusí bát. Ta si konečně oddychla. „Honem,“ říká Ferina, „pojďme za ostatními.“ Bere princeznu za ruku a pospíchají chodbou do sálu, než se vrátí kouzelník. Ze sálu pokračují na chodbu a dál do temné, prázdné komnaty, kde čeká veverka.

„Ferino, ty jsi skutečný hrdina,“ oceňuje veverka trpaslíkovu odvahu. „Není čas na pochvaly,“ namítá Ferina, „musíme dolů za Hromem.“ Veverka zatím připravila provaz z dlouhých závěsů. Pořádně se chytají a šplhají dolů. Bylo to až příliš jednoduché, pomyslí si Ferina, ale rád by věřil, že je všechno za nimi. Už jsou dole. Všichni se rozhlíží a hledají Hroma.

Kde může být? Měl tady čekat… „Ferino, tamhle,“ křikne veverka, ukazujíc na velký balvan, který tu předtím nebyl. Má tvar jako divočák Hrom. Ferina s Drápalkou se pomalu přibližují k balvanu. Obávají se nejhoršího. Najednou se zableskne, zasyčí a začudí. Z oblaku štiplavého kouře vyjde kouzelník Brada a jeho lesní zvěd.

„Ach néé, to jsou ty oči, které jsem zahlédl v kapradí, Drápalko,“ říká Ferina, když pochopil, že je kouzelníkův zvěd celou dobu sledoval.

„Aj, Ferino, já myslela, že si z nás jen utahuješ,“ posmutněla veverka. Kouzelník se zlověstně zahledí na balvan a povídá:

Kdo se opovážil do cesty mi vstoupit, kdo se pokusil zabránit mi loupit,

toho proměnil jsem v kámen hned, zakusil už kouzelníkův jed,

divočák se po lese už neproběhne, ani veverka se od nynějška nehne,

princeznu odnesu na ostrov uprostřed vod, veliké jezero kolem přijde mi vhod,

vždyť trpaslíci se vody tolik bojí, neuloupí nikdy princezničku moji…

Jak to kouzelník vyslovil, mávl hůlkou a proměnil veverku Drápalku v kámen, tak jako před tím divočáka Hroma. Potom rozhodil svůj plášť, vzal princeznu a zmizel i se svým zvědem.

Ferina se rozplakal, až se zalyká. Stojí sám uprostřed lesa pod hradem Houska, smutně kouká na dva kameny, které ještě před chvílí byly jeho kamarády Drápalkou a Hromem, a nemůže nemyslet na chuděrku princeznu, které už asi nikdo nepomůže. Z hradu Houska se navíc ozývá hrozný smích. To se zlý kníže raduje ze zla a z neštěstí, které se právě odehrálo. Zlý kníže si v neštěstích libuje a všem přeje jen to špatné.

Ferina vynesl zkamenělou veverku na zkamenělého divočáka, lehl si vedle nich a pláče a pláče…

Pokračování příště…

V knihkupectvích již najdete také druhý díl pohádky s názvem „Jak se trpaslík Ferina stal egyptským faraonem“.

 

Kulturní šok – proč naše kultura není ta správná

01.08.2018

Při delších cestách do výrazně odlišných kultur cestovatele nemine jev, kterému se říká „kulturní šok“. Probíhá v několika fázích a zažijete s ním euforii, ale i dezorientaci a viac »

Obřízka pod Kilimandžárem

04.12.2017

Na naší cestě Afrikou, která trvá už více než rok, právě procházíme rovinatou vyschlou krajinou severní Tanzanie, ze které se zvedá nejvyšší hora Afriky Kilimandžáro. Míříme do odlehlých viac »

Jak se trpaslík Ferina stal egyptským faraonem

11.04.2017

První část: Vystrašenému Ferinovi nerostou borůvky. Nakreslila Kristýna Plíhalová. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=_TrPMw333t4[/embed]

Poľsko, plyn, PGNiG, plynovod

Poľsko sa odstriháva od ruského plynu. Za akú cenu?

16.12.2018 18:07

Jednou z najväčších tohtoročných udalostí vo Varšave bol nedávno podpis energetickej dohody s USA.

babiš

Na Kryme sa začalo trestné konanie v kauze Babiša ml.

16.12.2018 17:46

Ide o konanie v súvislosti s nelegálnym prekročením ukrajinských hraníc synom českého premiéra Babiša.

Andrej Kiska

Nebudem kandidovať za prezidenta, potvrdil prezident Kiska

16.12.2018 16:48

Opätovne však zdôraznil, že platia jeho vyjadrenia z mája, podľa ktorých chce byť súčasťou novej politickej etapy.

Japonsko, hokkaido, sapporo, výbuch, reštaurácia

Viac ako 40 ľudí utrpelo zranenia pri výbuchu reštaurácie v Japonsku

16.12.2018 16:39

Polícia uviedla, že zatiaľ nemá k prípadu ďalšie podrobnosti.

ondrejhavelka

Dva roky stopem a pěšky napříč nahou Afrikou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 37
Celková čítanosť: 56492x
Priemerná čítanosť článkov: 1527x

Autor blogu

Kategórie