Založ si blog

Vlídnější tvář Sýrie

Mediální obraz Sýrie je ve světle posledních let velmi negativní a v důsledku hrůz, které se tam odehrály, se není čemu divit. Sýrie je ovšem překrásná země s fascinující historií kořenící na samém počátku kulturních dějin lidstva.

Oplývá unikátními památkami, je mimořádně kulturně a nábožensky bohatá a obyčejní Syřané překypují pohostinností a vlídným přijetím cestovatele. Sýrie je mojí nejoblíbenější zemí na celém Středním východě.

Foto: Ondřej Havelka

Umajjovská mešita v syrském Damašku je jednou z největších a nejstarších mešit světa, přestavěná mezi lety 706 – 715 z křesťanské baziliky Jana Křtitele, která vyrostla na místě původního prastarého chrámu boha bouří a hromovládce Hadada (sumerský Iškur, akkadský Adad), jehož stavbu historikové datují na počátek 1. tis. př. n. l. Již staletí (podle některých historiků snad i tisíciletí) předtím místo sloužilo k náboženským účelům. Po ovládnutí Damašku Římany v roce 64 př. n. l. byl Hadadův chrám přejmenován na chrám boha Jupitera, podle nejvyššího římského boha vládnoucího nebesům a rovněž hromům. Chrám byl velkoryse přestavován a rozšiřován, aby mimo jiné konkuroval židovskému jeruzalémskému chrámu, který nakonec padl římským úderem.

Foto: Ondřej Havelka

Syrský venkov je kouzelný zejména podél toku Eufratu, a pokud bychom měli použít jedno slovo, které jej vystihuje, byla by to pohostinnost. V této vesnici jsem se cítil, jako bych se propadl o dva tisíce let zpět: lidé se doslova přetahovali o to, kdo mě dříve a více pohostí; nakonec jsem v jednom z těchto unikátních hliněných domků strávil tři noci. Vedle muslimů a křesťanů tady žijí jezídé, zajímavá etnicko-náboženská skupina lidí vyznávající zvláštní kult, který je synkrezí islámu, křesťanství, dualistického manicheismu, mazdaismu a hinduismu. Jezídové původně přišli z Indie jako hinduisté a cestou (prostorem a časem: šlo o dlouhodobé pomalé přesouvání) do svého kultu nasávali další místní náboženské prvky, takže islám byl až poslední. Vzniklo tak nové synkretické náboženství, které islámské fundamentalisty silně dráždí.

Foto: Ondřej Havelka

Uprostřed vyprahlé pustiny se ve skalnatém kaňonu nachází křesťanská vesnice Malúla, což znamená „vysoko položené místo“. Vesnice je vystavěná na skále stoupající do stametrových výšek, na jejichž vrcholcích stojí dva křesťanské kláštery Mar Sarkis a Mar Taqla. V malé vesnici je vedle dvou klášterů ještě sedm kostelů a další svatostánky zahloubené přímo do skály. Toto místo je tak izolované, že se zde do dnešních dnů hovoří aramejsky, tedy jazykem, kterým hovořil Ježíš z Nazareta. Malúla leží pouhých 40 km od Damašku, přesto je v krajině dokonale ukrytá. Klášter Mar Sarkis byl zbudován ve 4. století na pozůstatcích pohanského chrámu a byl pojmenován podle svatého Sarkise (Sergia), římského vojáka popraveného pro jeho křesťanskou víru.

Foto: Ondřej Havelka

Damašský chrám je významné islámské poutní místo, kam míří poutníci z celého světa; velmi často je zastávkou muslimských poutníků mířících do Mekky. V celém areálu panuje úžasná pietní atmosféra. Nikdy jsem zde jako jinověrec nezažil žádný náznak nepřijetí či odmítnutí, a dokonce ani při bohoslužbách jsem nemusel opustit interiér mešity. Lidé zde mnohdy celý den kontemplují, přemýšlí, odpočívají a utíkají sem před hektikou běžného damašského dne.

Foto: Ondřej Havelka

Sýrie je nábožensky rozmanitá země: vedle šiítských a sunnitských muslimů v zemi žije velká skupina křesťanů i malé skupiny Židů, jezídů, alavitů a drúzů. V odlehlé pouštní oblasti odedávna kvetl súfismus – mystická linie islámu – a cestovatel tak ještě nedávno mohl potkat např. putující derviše. V Palmýře může cestovatel obdivovat památky odkazující k římskému náboženskému kultu i starším kultům Předního východu, jako byl např. slavný Baalův kult.

Foto: Ondřej Havelka

V příjemných uličkách kolem damašského chrámu můžete nakoupit kde co a poté se posadit do jedné ze skvělých kaváren na excelentní kávu nebo čaj, případně i vodní dýmku, které Syřané holdují a dopřávají si ji několikrát denně. Na rozdíl od mnoha arabských zemí v Sýrii potkáte v kavárně i ženy, dokonce samotné ženy bez mužů bez jakékoli pokrývky hlavy. Samotná (místní) žena v kavárně je např. v Egyptě naprosto nemyslitelná.

Foto: Ondřej Havelka

Milovníci antických řeckých a římských památek si přijdou na své v Palmýře. Kromě připomínky starověkého Řecka a velkolepé Římské říše jsou v Palmýře rovněž ruiny starších náboženských kultů, např. Baalova sexuálního kultu plodnosti, o kterém se vícekrát zmiňuje Starý zákon. Arabský hrad na kopci v pozadí je rovněž přístupný a je z něho krásný výhled na celou Palmýru.

Foto: Ondřej Havelka

Allepo je po Damašku jedním z nejstarších a kulturně nejbohatších měst na světě; v současnosti zde žijí Arabové, Kurdové, Turci a Arméni. Až 20 % obyvatel města jsou křesťané různých konfesí. Na fotografii je aleppská citadela – kolosální pevnost vybudovaná na samém vrcholu kopce v centru města. Pod hradbami citadely se nachází krásná historická sauna s mramorovými interiéry, kterou rozhodně doporučuji navštívit. Saunový rituál v Sýrii je nezapomenutelný: cestovatele čeká suchá sauna, eukalyptová parní komora, horké i ledové lázně, zkušený masér a na závěr káva s vodní dýmkou. To vše v pohádkovém prostředí. Jsou zde i časy vyhrazené pouze pro dámy.

Foto: Ondřej Havelka

Burky nejsou v Sýrii tak rozšířené, jak by se z médií mohlo zdát, ovšem do areálu damašského chrámu se lidé obvykle oblékají poměrně rigorózně. V roce 391 byl Jupiterův chrám na příkaz křesťanského císaře Theodosia I. proměněn a přebudován v impozantní křesťanskou baziliku. Bazilika sloužila křesťanům ještě sedm desetiletí po ovládnutí města expandujícími muslimy. Na příkaz šestého umajjovského chalífy al-Walida byla katedrála přebudována na kolosální mešitu dokončenou roku 715. Damašek hraje významnou úlohu ve Starém a Novém zákoně Bible i v Koránu.

Foto: Ondřej Havelka

Studenti přichází z madrasy (islámské školy) do Umajjovské mešity ke společné bohoslužbě. V celém areálu včetně velkého centrálního nádvoří se chodí zásadně bez bot. Boty můžete zanechat u vstupní brány, ovšem pokud se chystáte opustit areál protější branou, budete si je muset nosit jako tito chlapci.

Foto: Ondřej Havelka

Podle perského historika Ibn al-Faqihho pracovalo na přestavbě křesťanské baziliky v mešitu na 12 000 řemeslníků a umělců z mnoha zemí (nejen) Středního východu. Mozaiky v areálu chrámu jsou fascinující – na tomto výjevu vidíme rajský strom života.

Foto: Ondřej Havelka

Ačkoli se to podle mediálního obrazu nezdá, běžní muslimové v Sýrii se k jinověrcům chovají uctivě a vlídně. Faktem zůstává, že lidé i v období mimo válečné konflikty žijí politicky nesvobodně, nesmí negativně hovořit o představitelích země (raději o nich nemluví vůbec) a prezidenti si v Sýrii po generace pěstují výrazný kult osobnosti.

Foto: Ondřej Havelka

Muslimové v Damašku.

Foto: Ondřej Havelka

Interiéry damašských mešit jsou jako vystřižené z arabských pohádek. Na rozdíl od mešit např. v Maroku, Mauretánii nebo Mali jsou mešity v Sýrii bez problému přístupné i pro jinověrce či nevěřící.

Foto: Ondřej Havelka

V pátek se lidé v malé vesnici strojí do svátečních dželábií a společně se schází v mešitě. I v těch největších letních parnech je v hliněných domcích snesitelná teplota. Vesničané mě zde hostili sladkým mlékem, chlebem a kávou.

Foto: Ondřej Havelka

Strávit dlouhý večer na venkově mezi přátelskými Syřany je nezapomenutelné. Obvykle se popíjí káva, hrají se karty a domino, pokuřuje se vodní dýmka a lidé polehávají kolem stolu se společnými talíři s jídlem. Tito pánové mi nejen nabídli možnost přenocování, ale ráno mi ještě půjčili velblouda, abych se mohl projet po okolí.

Foto: Ondřej Havelka

Historické město Hama proslulo díky svým velkým říčním dřevěným kolům, která se dochovala do dnešních dnů. Z nejstaršího historického jádra nezbylo mnoho, ale v několika starobylých domech zůstala malá původní sauna, která stále funguje a jejíž návštěvu mohu vřele doporučit.

Foto: Ondřej Havelka

Krak des Chevaliers je jedním z největších a nejzachovalejších křižáckých hradů v Sýrii. Hrad je přístupný a rozhodně stojí (v klidnějších časech) za návštěvu. Na místě křižáckého hradu byla emírem z Aleppa postavena velká obranná pevnost v roce 1034. Během první křížové výpravy se pevnosti zmocnil Raimond IV. z Toulouse; později přešla pevnost pod patronát řádu Johanitů. Ti pevnost přestavěli a rozšířili na největší křižácký hrad v oblasti Svaté země. Po dokončení bylo na hradě přítomno až 60 rytířů a 2 000 řadových pěších vojáků. Hrad byl vybaven na pětileté obléhání – neúspěšně se o ně pokusil i sultán Saladin. Krak des Chevaliers nepadl v boji, ale politickým trikem, a dostal se tak v roce 1271 do rukou sultána Bajbarse. Kolosální křesťanská kaple uvnitř hradu, kterou může dnešní cestovatel navštívit a žasnout nad její velikostí, byla na znamení vítězství muslimů nad křesťany proměněna v mešitu.

Foto: Ondřej Havelka

Podobných křesťanských klášterů, jako je tento vystavěný nad městem, je v Sýrii více. Křesťanství je v Sýrii nepřetržitě přítomné od samých prvopočátků ve třicátých letech prvního století. Kláštery jsou přístupné, nabízí zajímavou atmosféru a překrásně iluminované ikony, kterými jsou zdejší mistři vyhlášení.

Foto: Ondřej Havelka

Více v knize: HAVELKA, Ondřej. Cesta k branám Damašku východní Afrikou. Praha: Akbar, 2016.

Koupit online

Více o náboženstvích v nové knize: HAVELKA, Ondřej. Africká náboženství: religionistika, teologie, afrikanistika. Praha: Dingir, 2024.

Koupit online

 

Nahota, obřízka dívek i chlapců, temná strana. Za náboženstvími po řece Niger. Nigerská etapa

21.06.2024

Jsme nyní v Mali přibližně ve třetině délky toku Nigeru. Opouštíme bažinatou vnitrozemskou deltu a plujeme na sever vstříc městu, jehož věhlas mezi muslimskými vzdělanci býval výjimečný a dodnes se v ozvěnách odráží, městu Timbuktu. Řeka Niger u Timbuktu vymezuje jižní hranici Sahary; bývají tady časté písečné bouře, což v praxi znamená, že klesne [...]

Nahé ženy i dívčí obřízka. Za náboženstvími po řece Niger. Malijská etapa

18.06.2024

Foto: Pixabay.com (volné dílo) Cesta od pramenů Nigeru až po jeho ústí do Guinejského zálivu v Atlantickém oceánu je dlouhá úctyhodných 4 180 km a málokde jinde je kilometr pro cestovatele tak dlouhý a náročný jako na cestách – mnohem přesněji necestách – v poříčí Nigeru. Jak už bylo zmíněno, prakticky podél celého toku Nigeru lze v náboženské oblasti [...]

Za náboženstvími po řece Niger. Guinejská etapa

14.06.2024

Cestování podél Nigeru není jednoduché, bezpečnostní situace pro poutníka je konstantně nestabilní a k tomu vysoká míra HIV pozitivních, častý výskyt eboly a malárie, vysoká míra kriminality a násilí i mnoho dalších nástrah. Vodunské pití země, islámská mystika vtělená do subsaharské kultury, stvořitelská dvojice Mawu–Lisa a jejich božská matka Nana Buluku, [...]

Assange

Hotovo po dlhých 12 rokoch. Assange prizná vinu a môže sa vrátiť domov

25.06.2024 06:57

Prokuratúra nebude požadovať pre Assange nový trest a postačí jej päť rokov, ktoré strávil v cele v Británii.

vojna na Ukrajine, Donecká oblasť

ONLINE: USA majú recept na víťazstvo Ukrajiny. Hovoria o troch krokoch

25.06.2024 06:25

Definíciou úspechu Ukrajiny podľa Washingtonu je, aby nakoniec mohla kontrolovať celé svoje medzinárodne uznané územie.

Grécko Počasie Horúčavy

Gréci budú od júla dlhšie pracovať. Až šesť dní do týždňa

25.06.2024 06:00

V Grécku začne platiť zákon, ktorý zamestnávateľom umožní, aby pracovníkom nariadili odrobiť aj šiesty deň v týždni.

Bratislava, mestská nájomná bytovka, byty, Muchovo námestie

Hlad po bývaní rastie, nájomný byt chce skoro 20-tisíc ľudí. Stovky majú pribudnúť v Bratislave, lídrom je mesto na Považí

25.06.2024 06:00

Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 60
Celková čítanosť: 69982x
Priemerná čítanosť článkov: 1166x

Autor blogu

Kategórie